Dags att migrera från Windows CE och Windows Mobile till Android!

Som ni säkert har hört talas om så är det End-of-Life för operativsystemen Windows CE och Windows Mobile i början på 2020. Det innebär i praktiken att det kommer att bli mycket svårare att få tag på handdatorer som fortfarande stödjer operativsystemen. Sedan ett par år tillbaka sker all utveckling för handdatorer på Android eller iOS.

Nya rapporteringskrav i Norge fr.o.m. 1 januari 2020

Nya rapporteringskrav från den norska skattemyndigheten innebär att vid en eventuell kontroll ska bokföringspliktiga lämna in filer i SAF-T-format. Kravet gäller redovisningsperioder fr.o.m. 1 januari 2020 och framåt. Det finns även krav på att standardiserade momskoder och standardiserad kontoplan ska användas vid SAF-T-rapportering.