Automatiserade fakturahanteringslösningar

Idag har de flesta företag automatiserat hanteringen av alla inkomna fakturor för att lättare hantera dem i sitt affärssystem för att säkerställa attestgången, se till att alla fakturor betalas i tid och att de finns tillgängliga digitalt direkt. Att hantera fakturor manuellt är tidsödande och ökar risken för mängder med fel eller att de helt enkelt tappas bort. Fördelarna med elektronisk fakturahantering är många och vi har valt att erbjuda våra kunder lösningar som är anpassade efter storlek på företag och mängden fakturor ni hanterar. I huvudsak är det ett par huvudkomponenter som Elektronisk fakturahantering bygger på – inläsning och tolkning av fakturor, matchning mot inköpsorder och avtal, attestering, bokföring och fakturering.

Vi är idag återförsäljare, konsulter och rekommenderad service- och supportpartner för Rillion och ReadSoft (Kofax) när det gäller elektronisk fakturahantering. Rillion erbjuder två olika lösningar för elektronisk fakturahantering: Rillion One (f.d. Centsoft) och Rillion Prime (f.d. Palette). Våra lösningar passar alla affärssystem på marknaden. Kontakta oss så ska vi berätta mer om elektronisk fakturahantering och hur det kan förenkla ditt företags vardag.