Så effektiviseras informationsflödet med hjälp av integrationer

För att på ett lönsamt och effektivt sätt kunna rationalisera informationsflödet krävs att systemen knyts samman för att kunna byta information automatiskt med varandra. Den här processen kallas integration.

Integration handlar alltså om att hantera utbytet av digital information mellan system, applikationer och företag med målet att förbättra processer och rutiner samt möjliggöra delning av information. Det betyder att två eller flera intressenter kan lämna och hämta information som ger varandra möjlighet att bli bättre och snabbare på det de gör.

Vi har kunskapen och verktygen som behövs kring integrationer i kombination med förståelsen för företagens interna system och affärsprocesser. Allt det ligger till grund för våra integrationstjänster. Vårt erbjudande är brett och kan exempelvis innebära hjälp med att integrera nya system med de gamla, samordna logistikflöden mellan olika företag för automatisering, upprätta EDI-lösningar för hantering av elektroniska fakturor eller integrera mobila servicelösningar med ett CRM.

Kontakt

    Lars Ola Petters

    073-417 02 01
    lars-ola.petters@datema.se

    Jag vill bli kontaktad

Så här fungerar det

Integrationer handlar i stort sett om två saker. Dels att konvertera alla olika filformat mellan de interna systemen oavsett typ av affärssystem så att filerna blir läsbara. Dels att skapa en möjlighet för filerna att kunna förflytta sig (trafiken) mellan de olika systemen, placera in dem i en logik och katalogisera dem i en ny miljö för kunna läsas av i ett nytt gränssnitt. För att klara av denna komplexa trafik så krävs det mjukvaror som löser hanteringen av dataformaten mellan systemens olika driftsmiljöer. Information och filer ska kunna skickas mellan olika avdelningar på företaget, till leverantörer, kunder och intressenter oavsett driftsmiljö och operativsystem.

Inom industriell it-mobilitet ökar kraven bland användarna på att all intern information ska vara tillgänglig oavsett var informationen finns och var man själv befinner sig. Det ska dessutom vara möjligt att arbeta, förändra och lägga till filer precis på samma sätt som om användaren befann sig inom företagets fyra väggar. Detta ställer krav på hur man implementerar en integrationsmiljö. Förutom att Datema möjliggör alla kraven på full åtkomst, läsbarhet, möjlighet till förändringar och tillägg så kan vi även möta kraven som finns på säkerhet och kontrollstyrning. Vi besitter hög kompetens inom detta område.

På Datema arbetar vi med de flesta varianter av integrationer. Vanligt förekommande är att vi knyter ihop olika företags interna system eller ERP-system med olika mobila lösningar eller nya applikationer. Vi använder oss ofta av olika integrationsplattformar som exempelvis Inobiz, men direktintegration mot API eller webservices är också vanligt förekommande.