Asset Management

Att ha kontroll på sin flotta av mobila enheter kan vara svårt men det är också något som är oerhört viktigt. Det är ett arbete som många företag brottas med. För att på bästa sätt nyttja sina enheter finns det ett antal utmaningar som behöver kunna hanteras.

Några av de många frågor som behöver besvaras är följande: Var finns enheterna, hur mår de och är de uppgraderade till den programversion som vi vill? När är det dags att byta enheterna? Finns det avtal på och hur ser de ut för enheterna? Vad blir den ekonomiska konsekvensen av att leva kvar med befintlig utrustning eller att byta till nyare?

I ett framtidsfokuserat företag är alla dessa aspekter mycket viktiga. Asset Management är alltså inte enbart att veta hur många enheter som finns av specifika modeller. Datema erbjuder verktyg för Asset Management för att kunna hantera alla dessa aspekter. Vi på Datema har även kunskap att hjälpa till med att analysera och tolka de värden som finns. Ekonomi, teknik och logistik är alla tre viktiga pelare att luta sig mot. För att kunna göra en korrekt analys är det nödvändigt att förstå hur de påverkar varandra. För att få bästa effekt är detta något som behöver hanteras, mer eller mindre, på löpande basis.