Marknadsledande i Europa

Företaget har genom åren förvärvat ett stort antal plasttillverkare, bland annat Perstorp från Sverige, vilket gjort Schoeller Allibert till en av världens största aktörer inom sitt segment.

Plastprodukterna nyttjas mest inom jordbruk, fordonsindustri, livsmedel och livsmedelsförädling, dryck, detaljhandel och Industriell tillverkning.

Datema Mobilitys uppdrag

Schoeller Alliberts verksamhet växer år från år, inte minst genom det stora antalet förvärv av plasttillverkande företag. I spåret av sina förvärv har kraven på de IT-tekniska lösningarna varit stora för att kunna effektivisera verksamheten. Ett av dessa områden som stod på tur att organiseras var lagerhållningen där Schoeller Allibert ville skapa ett system för en gemensam plattform för alla sina lager. Företaget har bara i Europa över 20 lagerhubbar som samtliga har ett stort behov av att moderniseras ur ett IT-perspektiv. Datema fick i uppdrag att se över lagerhanteringen, WLAN-strukturen, val av hårdvara och lösning för fjärrstyrning av hårdvaran.

Lösningen

Schoeller Allibert arbetar idag med affärssystemet iScala. Datema har en perfekt anpassad lagerlösning för iScala, nämligen programvaran Easy Warehouse.

Easy Warehouse är förvisso en oberoende mjukvara oavsett affärssystem men just iScala som affärssystem är ju ett av de system vi själva konsultar inom vilket är en perfekt kombination för de kunder som arbetar i iScala. Easy Warehouse är en modulbaserad lösning som anpassas för varje kunds behov och önskemål, vilket i Schoeller Alliberts fall inte utgjorde något undantag. Integrationen mellan lagerlösning och affärssystem är som alltid en komplex uppgift. Schoeller Allibert satte upp en kravspecifikation baserat på den affärsmodell man arbetar från. Fokus låg på flöden och vilken information man ville att användaren ska kunna se i systemet vid varje arbetsmoment. Utifrån detta skapades en integration mellan EasyWarehouse och affärssystemet där informationen kunde flöda i realtid. Hårdvaran utgörs av handdatorer/skanners från Zebra samt fasta och mobila etikettskrivare från samma tillverkare. I leveransen av hårdvara förbereds alla handenheter med MDM, Mobile Device Management, för att kunna fjärrstyras. Med mjukvaran MDM kan kunden via central support direkt koppla upp sig mot varje handenhet för uppgradering av mjukvara, förändringar och sköta support. Som en del i uppdraget krävdes ett modernt och kraftfullt WLAN som klarade av full täckning oavsett var i lagret man befinner sig. Datema skapade arkitekturen för nätverket som sedan installerades av tredje part.

Datema har nu installerat lagerlösningar på två av Schoeller Alliberts lageranläggningar och är i full färd med nästa. Planen är att samtliga lageranläggningar ska ha en enhetlig fullt fungerande lagerlösning senast 2018.

Områden i detalj som lagerlösningen hanterar:

  • Uttag/försörjning av material till produktion.
  • Mottagt av inköp material samt returer.
  • Mottag av färdigvaror från produktion.
  • Lagerflyttar
  • Skapa samordnade transporter vid samtidig leverans till flera kunder
  • Inventering

Teknisk fakta

  • EasyWarehouse ”Blueprint setup”
  • WLAN design och test
  • Zebra Handdatorer MC9200
  • Zebra skrivare QLN420