Behövde få kontroll

Södra Cell behövde få kontroll på exakt vad som levererades ut till kunderna, information som behövde fås i det närmaste i realtid. Det var även viktigt att denna information skulle kunna delges kunderna. Kravet på lösningen var att det inte skulle behöva göras någon form av installation "on site" hos terminalerna.

Vår lösning

För att få kontroll och automatisk återkoppling på vad som levereras ut till kunderna blev vår lösning att Södra Cell skulle använda sig utav EasyLogic. Användarna är inte anslutna i Södras interna system och terminalerna är externa. EasyLogic är specifikt anpassad för de behov och krav Södra Cell har, bland annat är applikationen språkanpassad till respektive land. Lösningen har används på ett antal av terminaler runt om i Europa.

Flödet

Det anpassade flödet som uteslutande sker i den mobila handenheten TC57 från Zebra hanterar utleverans från terminalerna och går till enligt följande:
1. Lastbilarna som skall lastas registreras.
2. Därefter får truckföraren information från Södra Cells affärssystem AX om vilken order det är som skall lastas. Den informationen skickas automatiskt från AX.
3. Truckföraren lastar balarna som finns i listan och bekräftar lastningen genom att skanna balarnas streckkoder. En kontroll görs här av EasyLogic, som försäkrar att rätt artikel och kvalitet har plockats.
4. Därefter räknas antalet av från listan. Två truckar kan lasta samma lastbil, tack vare att antalet räknas ner på bådas handdatorer. På så sätt får båda truckförarna samma information och arbetsflödet blir effektivt.
5. Lastbilen lastas klart och skickas därefter iväg.

Avvikelser

Är det något fel med balarna rapporteras det i handdatorn och informationen skickas vidare via e-post till ansvarig person. EasyLogic är integrerat med Södra Cells affärssystem AX, kommunikationen sker via 4G och lösningen körs i Microsoft Azure. Det är varierande kvalitet på streckkoderna på de balar som skall lastas och tidsödande om truckföraren varje gång en bal ska skannas behöver hoppa ur sin truck. Därför har den kraftfulla handskannern DS3678-ER från Zebra valts. Utrustningen har monterats med hållare i trucken för att enkelt vara tillgängliga för truckförarna.

Effekt

När vår lösning är helt utrullad kommer Södra Cell ha runt 25-30 klienter på 8-10 terminaler som använder EasyLogic. Sedan dess att vår lösning implementerats har den gett effekt. Ordningen på lagren har blivit bättre genom att affärssystemet överensstämmer med verkligheten. Även rapporteringen tillbaka till AX-systemet har blivit snabbare och effektivare. De avvikelserna som uppstår hanteras på ett mer rationellt sätt och för lagerpersonalen går det betydligt snabbare att få korrekt och detaljerad information om balarna direkt från handdatorn i trucken.

Framöver finns det planer på att bygga ut systemet med ytterligare funktioner så som inventering, inleverans med mera. Vi på Datema ser mycket fram emot att följa med Södra Skogsägarna på denna resa.