Integrera externa användare i företagets processer

Behoven inom mobilitet sträcker sig ofta utanför den egna organisationen. Företag har värdefulla processer som ofta innehåller moment som behöver lämnas över till extern part för att genomföras. Med hjälp av Datema EasyLogic kan man styra både in- och utflödet av information till externa användare, helt utan manuella processer för hantera denna information. Flödet designas baserat på vad den externa användaren behöver få information om, samt vilken information man vill få tillbaka ifrån den externa användaren.

Därefter kan man skapa en session i Datema EasyLogic som endast är aktiv för den externa användaren under denna registreringen. Den externa användaren får ett SMS eller ett mail och kan köra sessionen i en webbläsare eller i en app. Ingen inloggning eller ytterligare information krävs, allt är förberett i den unika sessionen.

Områden som kan effektiviseras är t.ex. snabbare digital uppföljning av genomfört arbete eller en digital bekräftelse av slutkunden. Genom att digitalisera dessa flöden kan man till exempel säkerställa en mycket snabbare fakturering efter leverans. Andra möjligheter med att flytta ut flöden till externa användare kan vara att enklare följa upp statusuppdateringar för ett arbete (till exempel vid försening, omplanering, beställning av externt material, o.s.v.).

Datema EasyLogic är det perfekta verktyget för att integrera externa användare i företagets värdefulla processer.

Vill du veta mer om ämnet?
Se vårt webinar Datema EasyLogic och att integrera externa användare.