Datemas integritetspolicy

Datema värnar om skyddet av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. För oss på Datema är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och att vi ger dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Datema. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslag-stiftningen.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi behandlar uppgifter om dig som kontaktperson för ett företag eller organisation, för att kunna ge den bästa servicen och uppfylla vårt avtal med företaget du representerar.

Datema integritetspolicy