Vi erbjuder mobilitet för alla typer av logistikflöden

Vi arbetar med it-processer för företag som vill få sina logistikflöden att fungera på ett smidigt sätt. Vi vet vilka parametrar som styr dessa flöden och vilken teknik som fungerar bäst.

Att vi preciserar våra it-tjänster mot företag som i en eller annan utsträckning har logistiska flöden har sin naturliga förklaring. I över 15 år har vi arbetat med kunder inom post, bud, transporter, lager, försäljning, service och övrig logistik. Genom åren har vi samlat kunskap som spänner från de allra enklaste lösningarna till komplicerade it-strukturer. I princip i samtliga uppdrag har mobilitet ingått som en självklar funktion. Vi hjälper våra kunder med allt från mjukvara, teknik, WLAN, övervakning och integrationer.

Affärslogiken kan se olika ut beroende på vilket branschsegment du befinner dig i. Därför är de viktigt att genomföra en grundlig analys och sätta upp en målstyrd strategi för ett företags mobilitet. Därefter skapar vi lösningar utifrån behoven. På så vis levererar vi alltid ett lyckat resultat till uppsatta kostnader, där inget lämnas åt slumpen.

Datemas främsta styrka är förmågan att kombinera förståelse för kundernas behov med teknisk expertis. Det är så vi får affärsprocesserna att fungera mobilt. Konsultation jämte systemutveckling, integrationer, teknik, drift och service är helt enkelt nyckeln i Datemas helhetsåtagande.

Kontakt

  Per Wallmon

  0708-36 99 66
  per.wallmon@datema.se

  Jag vill bli kontaktad

Tjänster och produkter

 • Konsultation, workshops och mobila strategier
 • Projektledning
 • Systemstruktur
 • Systemutveckling
 • Applikationsutveckling
 • Integrationer
 • Hårdvara samt övrig teknik
 • MDM (Mobile Device Management)
 • WLAN
 • Driftslösningar (förvaltning)
 • Licenshantering
 • Finansiering
 • Service och support

Målgrupper vi arbetar med:

 • Allmänt – företag med lager
 • Transportsektorn (flyg, tåg, båt, lastbil, tull, bud, taxi m.fl.)
 • Magasinering
 • Tillverkningsföretag och industri
 • Säljkårer
 • Servicepersonal och hantverkare
 • Distributörer och agenturer
 • Gruvindustrin
 • Energiutvinningsföretag (olja, gas, el, vind, avfall m.fl.)
 • Specialinriktade uppdrag för spårbarhet
 • Evenemang
 • Fastighetsverksamhet
 • Hotell och Restaurang
 • Detalj- och dagligvaruhandeln (butik)
 • Partihandel
 • Hälsa och Sjukvård
 • Offentlig förvaltning och samhälle
 • Företagstjänster

Så var det där med mobilitet också…

Våra tjänster inom it kretsar i dag kring det som kallas för mobilitet, oavsett om det rör sig om en självscanningslösning eller en transport- och logistiklösning. De företag som vänder sig till oss söker en mobil lösning som är skräddarsydd för deras egen verksamhet. Det handlar om lösningar i form av stryktåliga handdatorer med utvidgade funktioner och program och som oftast kopplas till företagens interna system. Det kan också innebära mer avancerad användning, som att kunna köra valda delar ur företagets affärssystem i mobiltelefonen eller få en hel serviceprocess genomförd direkt.

Arbetar du inom företagets fyra väggar är kombination WLAN och mobilitet A och O. Speciellt om du har en komplicerad arbetsmiljö med väggar, maskiner, källarutrymmen eller stora rörliga föremål som skapar skuggor för uppkopplingen mot det interna nätverket. Just WLAN har blivit något av en specialitet inom Datema. Är din arbetsplats ute på fältet långt ifrån kontoret säkerställer vi mobiliteten med uppkoppling mot 4G, ibland med multi SIM-kort men också med funktioner som gör att du kan arbeta i dina enheter lokalt utan att vara uppkopplad och så fort signalen återvänder så återupprättas kommunikationen utan att du tappar värdefull information. Det är det som är mobilitet på riktigt!

Mobilitet ökar företagens effektivitet och bidrar till kostnadsreduceringar på alla plan. Datema kommer in i bilden som just den leverantören som ger dig möjligheten att utveckla en mobil strategi för ditt företags behov. Vi kan integrera våra lösningar för mobila enheter med interna och externa system, oavsett gränssnitt.

Integrationen är A och O när man jobbar med mobila systemlösningar. Var du än befinner dig och vilken enhet du än jobbar i så ska informationen vara åtkomlig och kunna bearbetas. Mobilitet bygger på ett antal led där våra programvaror förkortar ledtider och ger ökad service för våra uppdragsgivares medarbetare och kunder.

TJÄNSTER MOBILITET

Vi gör det komplexa enkelt när det gäller mobilitet!

Vår största styrka är förmågan att kombinera förståelse för våra kunders behov med teknisk expertis för att få en affärsprocess att fungera mobilt. Därför erbjuder vi ett helhetsåtagande inom området mobilitet!
Tjänster Mobilitet
DATEMA MOBILITY ACADEMY

Webinars

Med kunskapen, systemlösningarna och kontakterna med ledande teknikleverantörer vi besitter har vi under året startat upp Datema Mobility Academy.
EASY LOGIC

Revolution inom applikationsutveckling

Datema arbetar med alla typer av uppdrag inom mobilitet som mer eller mindre kan vara komplicerade. Oftast i kombination med en hel integrationsprocess och hårdvara för att få en hel arbetsprocess att fungera sömlöst och smidigt, men utvecklingen för att skräddarsy programvaror har de senaste åren gått snabbt framåt och idag är ledtiderna förkortade och förenklade.
EASY CONTROL

Mobile Device Management – Easy Control Asset Management

Easy Control Asset Management är det man inom marknaden kallar för Mobile Device Management.
HÅRDVARA

Vi tar alltid ansvar för hårdvaran

Vi erbjuder hårdvara för all typ av mobilitet! Streckkodsläsare, handdatorer, truckdatorer, surfplattor, etikettskrivare, nätverksprodukter, tillbehör och mycket annat. Oftast stryktåliga produkter för professionellt bruk!
"Consumers today except choices in how they receive their purchase, collect it in-store, receive it at home or at a collecting point.”
Nadim Ghafoor
Director of Business Development, Datema Retail