Vi gör det komplexa enkelt när det gäller mobilitet!

Mobilitet för den oinvigde kan tyckas komplicerat och visst, det är mycket teknik kombinerat med en rad olika typer mjukvaror som får mobilitet att verka sömlöst, men det är vår uppgift att göra en komplicerad arbetsmiljö enkel för användarna att förstå och arbeta i. Nedan har du de huvudtjänster och produkter vi erbjuder. Klicka på respektive rubrik så får du mer fördjupad information.

Kontakt

  Per Wallmon

  0708-36 99 66
  per.wallmon@datema.se

  Jag vill bli kontaktad

Konsultation, workshops och mobila strategier

Ofta vid ett it-mobilitetsprojekt rekommenderar vi en workshop för att grundligt analysera behov och möjligheter för en mobil strategi. Vår samlade erfarenhet av mobilitetsprojekt borgar för rätt val av hårdvara och mjukvara, funktionalitet, integrationer, ekonomiskt upplägg och inte minst riskminimering.

Läs mer om konsultation, workshops och mobila strategier.

Projektledning

I våra mer omfattande projekt tillsätter vi en dedikerad projektledare som garanterar ett uppdrags uppsatta mål vad gäller genomförande, tidsåtgång och kostnader.

Datema använder en väl utarbetad projektmodell som stöd för allt arbete som utförs i projektform. Modellen beskriver hur portfölj och projekt ska styras, hur projekten ska ledas samt vilket arbete som typiskt ingår i ett projekt. Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektteamets insatser och leveranser. Projektmodellen ska ses som ett användbart verktyg i projektledarens dagliga arbete, med syfte att nå de högt uppställda målen och säkerställa projektens kvalitet, tid och kostnad.

Projektledarens roll på Datema varierar beroende på vilken typ av projekt vi engagerar oss i. Den korta beskrivningen skulle kunna vara ”Att leda projekt”. En formell definition skulle kunna vara ”En väl planerad och organiserad insats för att, inom tidplan och budget, nå de uppställda projektmålen”.

Bakom den sammanfattningen ryms planering och budgetering, ständigt pågående utvärderingar av projektets framsteg och prestation, genomförande av förebyggande och korrigerande åtgärder, utvärdering av risker, löpande kommunikation med projektets beställare, projektkontor, intressenter med mera. Kraven på vad en projektledare ska behärska är många. Han eller hon ska vara en skicklig ledare och kommunikatör i alla delar av organisationen, vara den som skapar klarhet och struktur, alltid har god överblick och samtidigt ha full koll på minsta detalj i planering, riskhantering, budgetering och uppföljning, samt eventuella avvikelser.

Integrationer

För att på ett lönsamt och effektivt sätt kunna rationalisera informationsflödet krävs att systemen knyts samman och lär sig utbyta information automatiskt. Den här processen kallas integration.

Läs mer om integrationer.

Nätverk (WLAN)

WLAN, eller trådlösa nätverk som det också heter, finns överallt. Det är stor skillnad på de enkla nätverken i våra hem och på mindre kontor jämfört med de mer omfattande lösningar vi ser i större butiker, lager, industribyggnader eller byggarbetsplatser.

Läs mer om nätverk (WLAN).

Driftslösningar (förvaltning)

Istället för att investera i egen dyr teknik med hög kapacitet så kan du låta oss sköta alla hantering av verksamhetens olika typer av systemprocesser för att säkerställa funktioner, flöden och teknik utan driftstörningar dygnet runt. Beroende på vilken typ av drift som krävs så väljer vi Datemas egen driftcentral eller lösningar i molnet. Oavsett lösning levererar vi alltid högsta säkerhet för att skydda ditt företags arbetsprocess.

Våra driftslösningar:

 • Datahall med hög kapacitet
 • Molntjänster
 • Programvarutjänster
 • Mobilitetstjänster
 • Integrationer
 • Service och support

Finansiering

Hyr din hårdvara och kringtjänster i stället för att köpa dem!

Datema erbjuder finansiering i form av leasing av produkter och tjänster. Egentligen är det inte mer komplicerat än att vi erbjuder ett upplägg på 36 månader där samtliga produkter och tjänster vi levererar omvandlas till ett hyresavtal. För de allra flesta är det en smidig lösning för att sprida ut kostnaderna.

Service och support

Service och support är en naturlig del av vårt erbjudande. Våra kunder ska känna sig tryggt förvissade om att vi tar hand om problem som uppstår längs vägen.

Service på olika nivåer
Vårt serviceåtagande erbjuds på olika nivåer, allt för anpassa våra insatser efter behov och önskemål. I de flesta fallen väljer våra uppdragsgivare ett fullt serviceåtagande som innebär att vi tar ansvar för den teknik och hårdvara vi levererar. Slutar en enhet att fungera ordnar vi en ny inom 24 timmar, fullt fungerande med de operativsystem och mjukvaror som ska ingå. Finns sparad information på enheten ser vi till att ersättaren med är uppdaterad med samma information. Det innebär givetvis att vi ser till att alla enheter ständig är säkerhetskopierade.

Mellan 07.00 och 17.00 har vi personal på plats och du kan ringa in ditt serviceärende till dem. I serviceåtagandet erbjuder vi alltid möjligheten att koppla Easy Control till den hårdvara vi levererar. På så vis kan vi snabbt avhjälpa kunder på plats genom att fjärrstyra deras enheter. Det är den absolut snabbaste åtgärden vid eventuella funktionsfel.

Nivån på vårt service- och supporterbjudande prissätts alltid efter kundens behov.

Kontakta vår support.

Datema Mobility Academy

Webinars

Med kunskapen, systemlösningarna och kontakterna med ledande teknikleverantörer vi besitter har vi under året startat upp Datema Mobility Academy.
EasyLogic

Revolution inom applikationsutveckling

Datema arbetar med alla typer av uppdrag inom mobilitet som mer eller mindre kan vara komplicerade. Oftast i kombination med en hel integrationsprocess och hårdvara för att få en hel arbetsprocess att fungera sömlöst och smidigt, men utvecklingen för att skräddarsy programvaror har de senaste åren gått snabbt framåt och idag är ledtiderna förkortade och förenklade.
Easy Control

Mobile Device Management – Easy Control Asset Management

Easy Control Asset Management är det man inom marknaden kallar för Mobile Device Management.
Hårdvara

Vi tar alltid ansvar för hårdvaran

Vi erbjuder hårdvara för all typ av mobilitet! Streckkodsläsare, handdatorer, truckdatorer, surfplattor, etikettskrivare, nätverksprodukter, tillbehör och mycket annat.