Hantera utbytet av digital information

Integration handlar om att hantera utbytet av digital information mellan system, applikationer och företag med målet att förbättra processer och rutiner samt möjliggöra delning av information. Det betyder att två eller flera intressenter kan lämna och hämta information som ger varandra möjlighet att bli bättre och snabbare på det de gör.

Vi har kunskapen och verktygen som behövs kring ett integrationsarbete, i kombination med förståelsen för företagens interna system och affärsprocesser. Allt det ligger till grund för våra integrationstjänster. Vårt erbjudande är brett och kan exempelvis innebära hjälp att integrera nya system med gamla, samordna logistikflöden mellan olika företag för automatisering, upprätta EDI-lösningar för hantering av elektroniska fakturor eller integrera mobila servicelösningar med ett CRM. Integrationsmöjligheter finns på många ställen med den gemensamma nämnaren att det effektiviserar företagets processer och rutiner.

Kontakt

    Roger Andersson

    073-429 87 84
    roger.andersson@datema.se

    Jag vill bli kontaktad

Så här fungerar det

Integrationer handlar om två saker: Dels om att konvertera alla olika filformat mellan de interna systemen, oavsett typ av affärssystem, så att filerna blir läsbara. Dels om att skapa en möjlighet för filerna att förflytta sig mellan de olika systemen, placera dem i en logik och katalogisera dem i en ny miljö för kunna läsas av i ett nytt gränssnitt. För att klara denna komplexa trafik krävs mjukvaror som löser hanteringen av dataformaten mellan systemens olika driftsmiljöer. Information och filer ska kunna skickas mellan olika avdelningar på företaget, till leverantörer, kunder och intressenter – oavsett driftsmiljö och operativsystem.

Inom it-mobilitet ökar kraven bland användarna på att all intern information ska vara tillgänglig oavsett var de befinner sig. Det ska dessutom vara möjligt att arbeta, förändra och lägga till filer precis på samma sätt som om användaren befann sig inom företagets fyra väggar. Detta ställer krav på hur man implementerar en integrationsmiljö.

Förutom att Datema möjliggör alla kraven på full åtkomst, läsbarhet, möjlighet till förändringar och tillägg så kan vi även möta kraven som finns på säkerhet och kontrollstyrning. Vi besitter hög kompetens inom detta område. På Datema arbetar vi med de flesta varianter av integrationer. Vanligt förekommande är att vi knyter ihop företags interna system eller ERP-system med olika mobila lösningar eller nya applikationer. Vi använder ofta olika integrationsplattformar, som exempelvis Inobiz, men även direktintegration mot ett API eller web-services är också vanligt förekommande.