Så levererar vi säker drift

På Datema jobbar vi enbart med professionella nätverk. Vi arbetar med positioneringsteknik för säker drift och bästa täckning. I ett professionellt nätverk pratar accesspunkterna med varandra för att du som användare ska få den bästa täckningen var du en befinner dig i nätverket. Det kräver robust utrustning från etablerade tillverkare.

Kontakt

    Mats Sylvan

    +46 708 28 79 36
    mats.sylvan@datema.se

    Jag vill bli kontaktad

En arbetsmiljö kan ständigt förändras

Ett professionellt nätverk lever dock inte sitt eget liv. För optimal funktion mäter vi området ett nätverk ska fungera i. En arbetsmiljö kan ständigt förändras, som i en större verkstad där större fordon och maskiner förändrar landskapet för radiovågorna som hanterar den trådlösa kommunikationen. Detsamma gäller föränderliga lagerplatser där lagerhyllor och pallsystem byter plats från en dag till en annan. Vi måste också ta hänsyn till avstånden mellan accesspunkterna och enheten de ska kommunicera med.

Områdets storlek, det vill säga volymen, avstånd till enheterna, hinder och hastighet är avgörande för hur bra ett trådlöst nätverk ska fungera. En annan parameter är säkerheten, som alltid är prioriterad för en verksamhet. Där erbjuder Datema full kontroll och bevakning genom virtuell styrning. Det innebär att våra experter servar och uppdaterar de interna och eventuella externa nätverken, samt larmar och åtgärdar problem som uppstår direkt.

Så här arbetar vi

Olika miljöer kräver olika insatser för ett fungerande nätverk. Vi har därför delat upp vårt erbjudande i tre nivåer för att göra arbetsprocessen enkel för våra kunder. Nivå 1 utgör ett mer omfattande erbjudande ner till nivå 3 som är mindre omfattande.

Nivå 1
• Analys och mätning av aktuellt område för WLAN
• Mätning av utrymmen (volym), kvalitetssäkring, täckning – ger en matris att arbeta efter
• Installation och drift
• Inköp av hårdvara
• Full övervakning (automatiserade larm) av samtliga nätverk via virtuell styrning
• Service och support

Nivå 2
• Analys och mätning av aktuellt område för WLAN
• Mätning av utrymmen (volym), kvalitetssäkring, täckning – ger en matris att arbete efter
• Installation och drift
• Inköp av hårdvara
• Övervakning via accesspunkterna som sköter bevakningen automatiskt
• Service och support

Nivå 3
• Analys och mätning av aktuellt område för WLAN
• Mätning av utrymmen (volym), kvalitetssäkring, täckning – ger en matris att arbete efter
• Installation
• Inköp av hårdvara
• Service och support på kunds egen begäran