Modernisera lagret

Då marknaden idag är i en ständig förändring behöver företag arbeta med att öka effektiviteten i sin distributionskedja och i sitt lager. Förutom att förstå kundernas behov och omfamna förändringar så är det som ständigt behöver förbättras följande; höja lagersaldosäkerheten, öka genomströmningshastigheten, minska leveranstiden och öka leveranskvaliteten. Lager kan även behöva omlokalisera. Ytterligare en angelägen parameter som kommer att bli än mer betydelsefull i framtiden är miljöperspektivet.

Det behövs IT-lösningar som gör det möjligt att arbeta med ständiga förbättringar. Det essentiella med moderna IT-lösningar är att de stödjer och även underlättar arbetet på lagret. Dessutom är det ytterst nödvändigt att dessa lösningar gör det möjligt att anpassa efter marknadens krav.

Med Datemas erbjudande EasyLogic tar företag kontroll över sina mobila IT-verktyg för att arbeta med flöden på lagret. En nödvändig aspekt är att vara fullt integrerade med överordnade system. Det för att sömlöst och i närmaste realtid kunna återkoppla och få uppdaterad information som kunder och leverantörer behöver och ger. Detta skall fungera oavsett typ av utrustning eller om det är Android, Window eller iOS.

I dag och i framtiden måste ett lager betraktas som en fullt integrerad del i ett nätverk av aktörer. Information behöver ofrånkomligt kunna utbytas och hanteras. Vinnare kommer att vara de som omfamnar detta.