Integrasjoner

Datainformasjonen strømmer hver dag – til, fra og gjennom selskapet ditt i forskjellige former.

For å kunne rasjonalisere strømmen på en lønnsom og effektiv måte kreves det at systemene kobles sammen og lærer seg å automatisk utveksle informasjon med hverandre. Denne prosessen kalles integrasjon.

Integrasjon handler altså om å håndtere utveksling av digital informasjon mellom systemer, applikasjoner og selskaper og ha som mål å forbedre prosesser og rutiner samt å gjøre det mulig å dele informasjon. Det betyr at to eller flere interessenter kan levere og hente informasjon som gir hverandre mulighet til å bli bedre og raskere til å utføre oppgavene sine.

Vi har kunnskapen og verktøyet som er nødvendig for integrasjon, i tillegg til forståelse for selskapenes interne systemer og forretningsprosesser. Alt dette ligger til grunn for integrasjonstjenestene våre. Vi har et bredt tilbud, og det kan for eksempel innebære hjelp til å integrere nye systemer med de gamle, samordne logistikk mellom forskjellige selskaper for automatisering, opprette EDI-løsninger for håndtering av elektroniske fakturaer eller integrere mobile serviceløsninger med et CRM. Integrasjonsmuligheter finnes på mange steder, og fellesnevneren er at de effektiviserer selskapets prosesser og rutiner.

 Slik fungerer det

Integrasjon handler stort sett om to ting. Dels å konvertere alle forskjellige filformater mellom de interne systemene uavhengig av type forretningssystem, slik at filene blir lesbare. Dels å skape en mulighet for filene til å kunne forflytte seg (trafikken) mellom de forskjellige systemene, plassere dem logisk og katalogisere dem i et nytt miljø for å kunne avleses i et nytt grensesnitt. For å takle denne komplekse trafikken kreves det programvare som løser håndteringen av dataformatene mellom systemenes forskjellige driftsmiljøer. Informasjon og filer skal kunne sendes mellom forskjellige avdelinger i selskapet, til leverandører, kunder og interessenter uavhengig av driftsmiljø og operativsystem.

Innen industriell IT-mobilitet øker kravene blant brukerne til at all intern informasjon skal være tilgjengelig, uansett hvor de befinner seg. Det skal i tillegg være mulig å jobbe i, endre og legge til filer på nøyaktig samme måte som om brukeren befant seg innenfor selskapets fire vegger. Dette stiller krav til hvordan man implementerer et integrasjonsmiljø.

I tillegg til at Datema tilfredsstiller alle krav til full tilgjengelighet, lesbarhet, forandringsmuligheter og tillegg, oppfyller vi kravene til sikkerhet og kontrollstyring. Vi besitter høy kompetanse på dette området.

På Datema jobber vi med de fleste varianter av integrasjoner. Det vanligste er at vi kobler sammen forskjellige selskapers interne systemer eller ERP-systemer med forskjellige mobile løsninger eller nye applikasjoner.

Vi benytter ofte forskjellige integrasjonsplattformer som for eksempel Inobiz, men direkteintegrasjon mot API eller webtjenester er også vanlig.

Vil du vite mer om integrasjoner? Kontakt oss, så forklarer vi nærmere.

Kontaktpersoner

Ansvarlig for forretningsområder
Lars Ola Petters
+46 73-417 02 01
lars-ola.petters@datema.se

Account Manager
Anne Sander
+46 70-304 76 47
anne.sander@datema.se

Konsulent (operativt ansvarlig)
Ylva Backing
+46 70-836 80 14
ylva.backing@datema.se