Transport & Logistikk

Uansett hva du jobber med innen transport & logistikk vet vi hvilke IT-parametre som styrer prosessene best og hvilken teknikk som fungerer. Målet vårt er å forenkle, skape praktiske løsninger og redusere kostnadene.

IT-konsultasjon for transport & logistikk

 At vi har spesialisert IT-tjenestene våre på nettopp transport og logistikk har en naturlig forklaring. I mer enn 15 år har vi jobbet med kunder innen post, transport & logistikk. I løpet av disse årene har vi bygget opp en kunnskap som spenner fra de aller enkleste løsningene til kompliserte IT-strukturer.

I dag jobber vi med Posten Norge/Bring, PostNord, Schenker og Fleet 101, for å nevne noen. Vi hjelper dem med alt fra skreddersydde applikasjoner for håndholdte enheter (som sjåfører har med seg i lastebilene) til integrasjoner med interne systemer. Vi jobber også med rene konsulenttjenester for å effektivisere logistikkflyt og prosesser. Målet med oppdragene er å redusere kostnader og effektivisere på alle plan, noe som stiller høye krav til mobile plattformer, teknisk utvikling og sikre integrasjoner.

Og alt handler om å forstå forretningskritiske momenter. Forretningslogikken kan se forskjellig ut avhengig av hvilket bransjesegment innen transport og logistikk du befinner deg i. Derfor er det viktig å gjennomføre en grundig analyse og sette opp en målstyrt strategi. Vi anbefaler alltid å gå grundig gjennom hvilke parametre som styrer en transport- og logistikkløsning for å få et tydelig bilde av logikken og teknikken. På denne måten kommer vi alltid til å levere et vellykket resultat til avtalt pris der ingenting overlates til tilfeldighetene.

Kontakt

Roger Andersson
+46 8 517 150 84
roger.andersson@datema.se

Jan Herrström
+46 730 215431
jan.herrstrom@datema.se

Ian Parker
+47 91 65 75 45
ian.parker@datema.no

Vår største styrke er evnen til å kombinere forståelse for kundenes behov med teknisk ekspertise for å få forretningsprosessen til å fungere mobilt.

Og så var det dette med mobilitet …

IT-tjenestene våre har i dag fokus på det som kalles mobilitet, uansett om det handler om en selvskanningsløsning eller en transport- og logistikkløsning. De selskapene som henvender seg til oss ønsker en mobil løsning som er skreddersydd for deres virksomhet. Det handler om løsninger i form av robuste håndholdte enheter med utvidede funksjoner og programmer. Det kan også innebære mer avansert bruk – som å kunne kjøre utvalgte deler fra selskapets forretningssystem i mobiltelefonen eller få en hel kjøpsprosess utført uten ventetid.

Mobilitet gjør selskapet mer effektivt og bidrar til å redusere kostnader på alle plan. Datema kommer inn i bildet som nettopp den leverandøren som gir deg mulighet til å utvikle en mobil strategi for selskapets behov. Vi kan integrere løsningene våre med mobile enheter samt forskjellige interne og eksterne systemer, uavhengig av grensesnitt.

Integrasjonen er alfa og omega når man jobber med mobile systemløsninger. Uansett hvor du befinner deg og hvilken enhet du jobber i, skal informasjonen være tilgjengelig og kunne bearbeides. Mobilitet bygger på et antall ledd der våre programvarer er det som forkorter leddtider og gir økt service for våre oppdragsgiveres medarbeidere og kunder.

Vår største styrke er evnen til å kombinere forståelse for kundenes behov med teknisk ekspertise for å få forretningsprosessen til å fungere mobilt. Konsultasjon samt systemutvikling, integrasjoner, teknikk, drift og service er avgjørende i den helhetlige prosessen.