Schoeller Allibert

Schoeller Allibert produserer plastbasert returemballasje, f.eks. små og store pallecontainere, kasser, brett, stablingsbare bokser og bøtter.

Selskapet har opp gjennom årene kjøpt opp et stort antall plastprodusenter, blant andre svenske Perstorp, noe som har gjort Schoeller Allibert markedsledende i Europa og til en av verdens største aktører innen sitt segment.

Plastproduktene benyttes mest innen jordbruk, bilindustri, dagligvarehandel og matvareindustri, til drikkevarer, detaljhandel og innen industriell produksjon.

Datema Mobilitys oppdrag

Schoeller Alliberts virksomhet vokser fra år til år, ikke minst på grunn av det store antallet oppkjøp av plastproduserende bedrifter. Som en følge av disse oppkjøpene stilles det høyere krav til IT-løsningene for å kunne effektivisere virksomheten. Et av områdene som behøvde organisering var lagersystemet, og Schoeller Allibert ville skape et system med felles plattform for alle lagre. Bare i Europa har selskapet mer enn 20 lageranlegg som alle har et stort behov for modernisering når det gjelder IT. Datema fikk i oppdrag å se på lagerhåndteringen, WLAN-strukturen, valg av maskinvare og løsning for fjernstyring av maskinvaren.

Løsningen

Schoeller Allibert jobber i dag med forretningssystemet iScala. Datema har en perfekt tilpasset lagerløsning for iScala, nemlig programvaren Easy Warehouse.

Easy Warehouse er en uavhengig programvare som kan tilpasses en rekke forretningssystemer, men siden Datema har konsulenter som er eksperter på iScala blir det en ekstra heldig kombinasjon for kundene som jobber i dette systemet. Easy Warehouse er en modulbasert løsning som tilpasses den spesifikke kundens behov og ønsker, og Schoeller Allibert var ikke noe unntak. Integrasjonen mellom lagerløsning og forretningssystem er som alltid en kompleks oppgave. Schoellers Allibert satt opp en kravspesifikasjon basert på forretningsmodellen de arbeidet ut ifra. Fokus var arbeidsflyt og hvilken informasjon selskapet ville at brukeren skulle kunne se i systemet ved hvert arbeidsmoment. Ut ifra dette ble det skapt en integrasjon mellom Easy Warehouse og forretningssystemet der informasjonen kunne overføres i realtid. Maskinvaren består av håndholdte enheter/skannere fra Zebra samt faste og mobile etikettskrivere fra samme produsent. I leveransen av maskinvare forberedes alle håndholdte enheter med MDM, Mobile Device Management, for å kunne fjernstyres. Med programvaren MDM kan kunden via sentral support koble seg direkte opp mot hver håndholdte enhet for å oppgradere programvare og andre endringer samt håndtere support. Som en del av oppdraget behøvdes et moderne og kraftfullt WLAN som kunne gi full dekning uansett hvor på lageret man befant seg. Datema designet nettverket som siden ble installert av en tredjepart.

Datema har nå installert lagerløsninger på to av Schoeller Alliberts lageranlegg og er i full gang med neste. Planen er at samtlige lageranlegg skal ha en enhetlig, fullt fungerende lagerløsning senest 2018.

Områdene i detalj som lagerløsningen håndterer:

  • Uttak/tilførsel av materiale til produksjon.
  • Mottak av innkjøpt materiale samt returer.
  • Mottak av ferdige varer fra produksjon.
  • Flytting mellom lagre
  • Samordne transport ved samtidig leveranse til flere kunder

Teknisk fakta

  • EasyWarehouse ”Blueprint setup”
  • WLAN design og test
  • Zebra håndholdte enheter MC9200
  • Zebra printer QLN420