Nya rapporteringskrav i Norge fr.o.m. 1 januari 2020

Nya rapporteringskrav från den norska skattemyndigheten innebär att vid en eventuell kontroll ska bokföringspliktiga lämna in filer i SAF-T-format. Kravet gäller redovisningsperioder fr.o.m. 1 januari 2020 och framåt. Det finns även krav på att standardiserade momskoder och standardiserad kontoplan ska användas vid SAF-T-rapportering.

SAF-T (Standard Audit File-Tax) är ett XML-baserat standardformat för utbyte av redovisningsdata.

De som använder elektroniska redovisningssystem påverkas av kravet. Företag med försäljning under fem miljoner NOK eller som har färre än 600 dokument per år och hanterar redovisningen med manuella lösningar påverkas inte.

Lösning för iScala
Epicor har skapat ett tilläggspaket som hanterar SAF-T för Norge. Detta tilläggspaket ingår i modulen iScala Electronic Compliance Platform och finns för versionerna 3.1, 3.2 och 3.3.

Vill du veta mer?
Kontakta Karin Fahlstedt Wallström så förklarar hon närmre.