Vi söker enkelheten bortom komplexiteten

Att underlätta människors professionella vardag är en ledstjärna i allt vårt dagliga arbete för våra kunder.

Ökad effektivitet och minskad arbetsbelastning

Det borde vara en självklarhet för alla företag som sysslar med komplexa it-lösningar. Vi väljer aldrig en lösning eller ett genomförande utan att vi uppnår ökad effektivitet och minskad arbetsbelastning, som i sin tur förenklar arbetsrutinerna för de som ska jobba med våra lösningar.

Det här är en självklarhet för våra it-specialister, ERP-konsulter och applikationsutvecklare som utgör stommen i vår verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Konstigt vore det annars om vi efter 25 år på den skandinaviska marknaden som marknadsledande inom mobilitet, affärssystemprocesser och integrationer inte förstått vad våra kunder vill ha.

Vi har hjälpt ett stort antal företag med mängder av lösningar som förenklat deras vardag och komplexa arbetsmiljö. Idag är vi dessutom specialister inom våra affärsområden Datema Mobility (mobilitet inom allt som rör logistikflöden samt hårdvara), Datema Retail (Självskanning), Datema ERP (Affärsssytemkonsultation) vars tjänster mer eller mindre alltid ingår gemensamt i de uppdrag vi levererar till våra kunder.

Få en bild av vad vi erbjuder våra kunder under respektive affärsområde och tveka inte att slå oss en signal om du vill ha en djupare förklaring eller träffa oss för ett förutsättningslöst möte.

Vår affärsidé

”Vi underlättar människors professionella vardag genom att alltid söka enkelheten bortom komplexiteten”

Vi är en helhetsleverantör av it-lösningar inom mobilitet, affärssystemprocesser och integration som erbjuder företag och organisationer ett tydligt mervärde.

Vad är digitalisering för Datema?

Väldigt många företag och organisationer har it-system som byggdes mellan 80-talet och tidigt 2000-tal. Den här typen av system är oftast isolerade för det verksamhetsområde de har som syfte att stödja och är inte byggda för att kommunicera med omvärlden i någon större utsträckning. Det många företag brottas med idag är att kunna separera information från olika system och sammanföra dem till en gemensam teknikplattform i en modern it-struktur som framförallt klarar mobilitet. Behovet av ett system som kommunicerar med mobila enheter är stort idag.

Vi utgår från vår integrationskunskap och får alla de interna systemen att arbeta med varandra så att information kan hanteras lokalt på ett smidigare sätt och delas ut till mobila enheter. På så vis möter gammalt nytt, vilket innebär att man behåller de äldre lösningarna, minskar kostnaderna för att investera i nya lösningar och eliminerar driftsstörningar. Denna typ av digitalisering möjliggör för företag att gradvis byta ut sina äldre it-plattformar utan att behöva investera för stora belopp. I vissa fall är det oundvikligt att byta ut gamla it-strukturer, men i många fall kan gammalt möta nytt.

När ett beslut fattas om att göra en förändring i verksamheten och gå mot en mer digitaliserad affärsmodell, värderas investeringen ofta med utgångspunkt i den befintliga affärsmodellen istället för att blicka framåt. Här krävs en öppenhet från båda parter för att kunna utvärdera vilken påverkan en uppgradering kommer att ha för företagets nuvarande och framtida verksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.