Transport & Logistik

Oavsett var inom transport och logistik du befinner dig vet vi vilka IT-parametrar som styr processerna bäst och vilken teknik som fungerar. Vårt mål är att förenkla, skapa smidighet och sänka kostnaderna.

IT-konsultation för transport och logistik

Att vi preciserar våra IT-tjänster mot just transport och logistik har sin naturliga förklaring. I över 15 år har vi arbetat med kunder inom post, transport och logistik. Genom åren har vi byggt upp en kunskap som spänner från de allra enklaste lösningarna till komplicerade IT-strukturer.

Idag arbetar vi med Posten Norge/Bring, PostNord, Schenker, Fleet 101 för att nämna några. Vi hjälper dem med allt från skräddarsydda applikationer för handdatorer (som chaufförer har med sig i sina lastbilar) till integrationer med interna systemen. Vi arbetar även med rena konsulttjänster för att effektivisera logistikflöden och processer. Uppdragens mål är att reducera kostnader och effektivisera på alla plan, vilket ställer höga krav på mobila plattformar, teknisk utveckling och säkra integrationer.

Allt har sin grund i att förstå affärskritiska moment. Affärslogiken kan se olika ut beroende på vilket branschsegment inom transport och logistik du befinner dig i. Därför är de viktigt att genomföra en grundlig analys och sätta upp en målstyrd strategi som utgångspunkt. Vi rekommenderar alltid att grundligt gå igenom vilka parametrar som styr en transport- och logistiklösning för att skapa en klar bild över logiken och tekniken. På så vis kommer vi alltid leverera ett lyckat resultat till uppsatta kostnader där inget lämnas åt slumpen.

Kontaktpersoner

Roger Andersson
08-517 150 84
roger.andersson@datema.se

Jan Herrström
0730-215431
jan.herrstrom@datema.se

Ian Parker
+47 91 65 75 45
ian.parker@datema.no

Vår största styrka är förmågan att kombinera förståelse för våra kunders behov med teknisk expertis för att få en affärsprocess att fungera mobilt.

Så var det där med mobilitet också…

Våra tjänster inom IT kretsar idag kring det som kallas för mobilitet, oavsett om det rör sig om en självskanningslösning eller en transport- och logistiklösning. De företag som vänder sig till oss söker en mobil lösning som är skräddarsydd för sin egen verksamhet. Det handlar om lösningar i form av stryktåliga handdatorer med utvidgade funktioner och program. Det kan också innebära mer avancerad användning – som att kunna köra valda delar ur företagets affärssystem i mobiltelefonen eller få en hel köpprocess genomförd direkt.

Mobilitet ökar företagens effektivitet och bidrar till kostnadsreduceringar på alla plan. Datema kommer in i bilden som just den leverantören som ger dig möjligheten att utveckla en mobil strategi för ditt företags behov. Vi kan integrera våra lösningar med mobila enheter samt olika interna och externa system, oavsett gränssnitt.

Integrationen är A och O när man jobbar med mobila systemlösningar. Var du än befinner dig och vilken enhet du än jobbar i så ska informationen vara åtkomlig och kunna bearbetas. Mobilitet bygger på ett antal led där våra programvaror är det som förkortar ledtider och ger ökad service för våra uppdragsgivares medarbetare och kunder.

Vår största styrka är förmågan att kombinera förståelse för våra kunders behov med teknisk expertis för att få en affärsprocess att fungera mobilt. Konsultation jämte systemutveckling, integrationer, teknik, drift och service är helt enkelt nyckeln i ett helhetsåtagande.

Låna en TC25:a i en vecka utan kostnad

Vill du testa Zebra TC25 i din unika arbetsmiljö under 5 arbetsdagar? Vi preparerar TC25:an med de programvaror du normalt sett arbetar i oavsett om ni har egenproducerade applikationer eller standardiserade program. Vi vill nämligen att du ska kunna testa den på riktigt i din unika arbetsmiljö. Å du, det kostar inte ett öre att låna den eller att vi preparerar den för din arbetsmiljö!

Klicka här för att låna en TC25:a

Nu introducerar vi Zebra TC51, marknadens kanske mest användbara handdator för professionellt bruk!

En stryktålig handdator för alla miljöer – sjukvård, butik, service, transport- och logistik, industri, lager. Det spelar ingen roll i vilken miljö eller bransch du jobbar i, alla har stor nytta av Zebra TC51 –  smidig som en smartphone, kraftfull och med stor kapacitet!

Ladda ner ett produktblad om Zebra TC51 här
Ladda ner en Power Point-presentation om Zebra TC51 här
Klicka här för att komma direkt till vår webbshop!

Låna en TC51 i en vecka utan kostnad

Vill du testa Zebra TC51 i din unika arbetsmiljö under 5 arbetsdagar? Vi preparerar TC51:an med de programvaror du normalt sett arbetar i oavsett om ni har egenproducerade applikationer eller standardiserade program. Vi vill nämligen att du ska kunna testa den på riktigt i din unika arbetsmiljö. Å du, det kostar inte ett öre att låna den eller att vi preparerar den för din arbetsmiljö!

Klicka här för att låna en TC51:a