GS-Hydro

GS-Hydro levererar kompletta, icke-svetsade rörsystem, prefabricerade rörledningar, moduler och slangar till sina offshore, marina och landbaserade kunder.GS-Hydro är känd för sin design/ingenjörsexpertis, avancerade tekniska lösningar och hög kvalitet. GS-Hydro grundades 1983 och har idag verksamhet i 17 länder med hela världen som arbetsfält.

Datema Mobilitys uppdrag

Rör och slangar och är material som beroende på i vilken miljö de används i och hur de placeras utsätts för förslitning. I offshore och marin miljö pratar vi om slangar och rör som tillsammans kan sträcka sig flera mil med tusentals kopplingar som dygnet runt får utstå högt tryck i form av gas och vätskor.

Det ställer höga krav på tillverkning, val av rätt komponenter, noggranna beräkningar och installationer. Rör- och slangbrott kan skapa stor skada för miljön och medföra höga kostnader i reparationer och materiellt återställande. Den mest känsliga produkten i dessa miljöer är slangarna. Därför gav GS Hydro våren 2012 Datema Mobility i uppdrag att leverera en central lösning för att hantera slangars hela livscykel. Under våren 2012 utfördes förstudie för att utvärdera lämpliga tekniker och under 2014 sjösattes projektet. Lösningen hade till uppgift att kunna avläsa information om en slangs ursprung och syfte med användandet, vilket bland annat innebar information om slangens tillverkningsdatum, längd, tjocklek, vad som ska transporteras i slangen, vilka kopplingar som slangen är fäst i, i vilken miljö slangen är placerad i och exakt var i en specifik miljö. Allt för att skapa en kontrollmiljö för de säkerhetsrutiner som omgärdar en slangs funktion och livslängd.

Lösningen

Informationen avläses med handdatorer, noggrant utvalda för känsliga miljöer där risk för explosioner, saltvatten och dålig sikt ställer krav på val av utrustning.

 

 

Lösningen har som uppgift att lagra all information om slangars längder, kopplingar, riskklassning och typ av material men även att lagra ritningar över exakt var slangen är placerad

Applikationen har utvecklats för Windowsmiljö fungera såväl på handdatorer samt andra enheter. Applikationen är integrerad mot GS Hydros system och avläses av en rad personer som har tillgång till information var de än befinner sig på jordens yta.

Lösningen består av tre delar; en central lösning där all information samlas, en lokal PC-klient dit specifik information, oavsett fartyg, oljeplattform eller annan marin plats, kan synkroniseras ner för att kunna bearbetas ”offline”, samt en mobil handdatorlösning för att kunna utföra inspektioner, utbyten och namngivning av slangar.

Lösningen har som uppgift att lagra all information om slangars längder, kopplingar, riskklassning och typ av material men även att lagra ritningar över exakt var slangen är placerad. Utöver detta ska alla inspektioner dokumenteras, lagras, med eventuella defekter och visa när nästa inspektion ska utföras eller ifall slangen behöver bytas ut direkt. Eftersom en stor dela av slangarna befinner sig i en extremt påfrestande miljö håller inte traditionell märklapp eller streckkod slangarnas hela livslängd. Därför har även RFID-teknik används för märkning och identifikation av slangarna

Lösningen används av GS Hydros personal men även av deras kunders egen personal. Baserat på resultatet av en inspektion kan en order till GS Hydro genereras med nya slangar som ersätter sådana som blivit utdömda. 

Eftersom flertalet av GS hydros kunder opererar inom explosionsklassade miljöer är hårdvaran man valt EX-klassad (explosionsklassad). Visserligen gör EX-klassningen urvalet på tillgänglig utrustning väldigt begränsat.